Wczytuję dane...
KROK PO KROKU

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

 • Utworzyć konto w sklepie internetowym

 • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym

 • Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj : http://multiversum.pl/_cms/view/21/regulamin-sklepu-.html

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.Utworzenie Konta

1.1.W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego: kliknąć zakładkę „Zarejestruj się” i w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:

  1. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej; hasło; imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj) (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

1.2.Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.

1.3.Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj mnie i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.Złożenie Zamówienia

2.1.Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2.Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o kosztach dostawy. W zależności od Produktu Klient ma możliwość określenia także jego wariantu, jak np. kolor, czy rozmiar. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Kup teraz!”.

2.3.W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

  1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

  2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Dodaj kolejny produkt do koszyka”).

  3. Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

  4. Klient ma możliwość wpisania kodu kuponu rabatowego.

2.4.Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają. Klient zalogowany na Konto ma możliwość zmiany danych do dostawy i klika pole „Dalej”.

  1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”. Następnie Klient ma możliwość zmiany danych do dostawy i klika pole „Dalej”.

  2. Klient, który nie posiada Konta, a chce je utworzyć, podaje adres poczty elektronicznej, a następnie klika pole „Dalej”. Następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta i klika pole „Dalej”.

2.5.Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

  1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

  2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

  3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

  4. Adres dostawy.

  5. Możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.6.Następnie należy kliknąć pole „Potwierdź”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza ten fakt poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.Newsletter

3.1.Zapisanie się na Newsletter możliwe jest poprzez odhaczenie stosownego check-boxa w trakcie zakładania Konta – w momencie założenia Konta zostaje także zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4.Informacje dodatkowe

4.1.Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

  2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@multiversum.pl.

  3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

  3. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

  4. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

Wybrane z naszego bloga
sklep@multiversum.pl
Czytaj więcej
Korzystajcie z ostatnich godzin trwania tej 52-dniowej promocji
sklep@multiversum.pl
Czytaj więcej
9-10.10.2021 będzie trwała weekendowa promocja.
sklep@multiversum.pl
Czytaj więcej
Do 11.10.2021 została przedłużona rewelacyjna promocja MEGA SALE.