loadingimg

Wczytuję dane...
Opcje i koszt dostawy

OPCJE I KOSZT DOSTAWY

Oferujemy następujące opcje dostawy na terenie Polski:

 

ECOMMERCE (POCZTA POLSKA)

Koszt dostawy: 8 zł

Opcja dostępna dla małych zamówień zawierających wyłącznie zeszyty i/lub tomy o łącznej wartości do 50 zł.

Dostawa na adres prywatny lub firmowy.

Przewidywany termin doręczenia dla przesyłki ECOMMERCE wynosi do 4 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

Termin przewidywany nie jest terminem gwarantowanym.

Nadanie przesyłki nastąpi po skompletowaniu całego zamówienia (każde zamówienie jest realizowane indywidualnie)

 

KURIER 48 (POCZTA POLSKA) (odbiór w punkcie)

Koszt dostawy: 12 zł

Dostawa do placówki realizującej usługę "odbiór w punkcie".

Wyszukiwarka placówek realizujących usługę "odbór w punkcie" znajduje się NA TEJ STRONIE.

Przewidywany termin doręczenia dla przesyłki KURIER 48 wynosi do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

Termin przewidywany nie jest terminem gwarantowanym.

Nadanie przesyłki nastąpi po skompletowaniu całego zamówienia (każde zamówienie jest realizowane indywidualnie)

UWAGA - nie nadajemy przesyłek do automatów pocztowych.

 

KURIER 48 (POCZTA POLSKA)

Koszt dostawy: 18 zł

Dostawa na adres prywatny lub firmowy.

Przewidywany termin doręczenia dla przesyłki KURIER 48 wynosi do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

Termin przewidywany nie jest terminem gwarantowanym.

Nadanie przesyłki nastąpi po skompletowaniu całego zamówienia (każde zamówienie jest realizowane indywidualnie)

 

PRZESYŁKA DODATKOWA

 

Możliwe jest opłacenie PRZESYŁKI DODATKOWEJ w opcji KURIER 48 (POCZTA POLSKA) za 18 zł lub KURIER 48 (POCZTA POLSKA) (odbiór w punkcie) za 12 zł w celu szybszej realizacji częściowo skompletowanych zamówień.

W ramach PRZESYŁKI DODATKOWEJ wysyłane są wszystkie skompletowane na dany moment produkty ze wszystkich znajdujących się w trakcie indywidualnego kompletowania dla danego klienta zamówień.

W celu zlecenia PRZESYŁKI DODATKOWJE nalezy skontaktować się z nami w jeden ze sposobów podanych w sekcji KONTAKT.

 

SPECJALNA USŁUGA "ODBIÓR W PUNKCIE"

 

W ramach przesyłki KURIER 48 (POCZTA POLSKA) możliwe jest skorzystanie z usługi specjalnej "odbiór w punkcie" i obniżyć dzięki temu koszt dostawy.

Dzięki tej usłudze będziesz mógł odebrać swoją przesyłkę w jednej z kilku tysięcy placówek pocztowych a także na stacjach paliw Orlen, w kioskach RUCH-u oraz innych placówkach świadczących tą usługę.

Do skorzystania z usługi "odbiór w punkcie" niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego w celu zrealizowania przez Pocztę Polską powiadomienia o gotowości przesyłki do odbioru w wybranej placówce. Bez podania numeru telefonu komórkowego nie ma możliwości skorzystania z tej usługi. W przypadku nieotrzymania powiadomienia sms w ciągu 3 dni roboczych od dnia nadania przez nas przesyłki zalecamy sprawdzenie statusu przesyłki (numer przesyłki znajduje się w wysyłąnym przez nas mail informującym o przygotowaniu przesytłki do nadania), pocztowe powiadomienia sms nie zawsze działają i przesyłka może po prostu czekać w placówce do odbioru bez sms-owego powiadomienia.

UWAGA - nie nadajemy przesyłek do automatów pocztowych.

Wyszukiwarka placówek oferujących usługę "odbiór w punkcie" znajduje się NA TEJ STRONIE.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Czas realizacji dla produktów o różnych rodzajach dostępności jest opisany na tej stronie.

Nie ma możliwości wstrzymywania przesyłki skompletowanego zamówienia.

Przesyłki nie są wysyłane w dni ustawowo wolne od pracy.

Zamówienie jest uznane za rozliczone po wpłynięciu przelewu na nasze konto bankowe.

O przygotowaniu przesyłki do nadania informujemy mail`owo.

Od momentu wysłania informacji o przygotowaniu przesyłki do nadania nie ma możliwości dokonania żadnych zmian w jej zawartości lub wycofania z nadania w podanym w mail`u terminie.

Każde zamówienie jest realizowane indywidualnie w ramach opłaconej dla niego przesyłki na adres dostawy podany w momencie składania zamówienia (indywidualne realizowanie zamówień nie dotyczy zamówień składanych w ramach systemu PPS).

Jeżeli w ramach jednego zamówienia znajdują się produkty o róznym rodzaju dostępności jego wysłanie następuje po skompletowaniu wszystkich produktów.

W ramach usługi KURIER 48 nie ma możliwości ustalania terminu doręczenia (dnia, godziny). W przypadku nieudanej próby doręczenia przesyłka przekazywana jest do placówki oddawczej.

W ramach usługi KURIER 48 w przypadku nie zgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki oddawczej w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu.

W ramach usługi KURIER 48 nie jest możliwe doręczenie metodą "poste restante", zamiast tego można skorzystać z usługi specjalnej  "odbiór w punkcie".

Maksymalny termin dostawy produktu wynosi do 53 dni roboczych i jest szczegółowo opisany w regulaminie sklepu.

Nie wysyłamy przesyłek poza terytorium Polski.