loadingimg

Wczytuję dane...
Opcje i koszt dostawy

OPCJE I KOSZT DOSTAWY

Oferujemy następujące opcje dostawy na terenie Polski:

 

KURIER 48 (POCZTA POLSKA)

Przesyłka wysyłana jest w terminie 2 dni roboczych od momentu skompletowania rozliczonego zamówienia. Koszt: 11 zł

Zamówienie jest uznane za rozliczone po wpłynięciu przelewu na nasze konto bankowe.

O przygotowaniu przesyłki do nadania informujemy mail`owo.

Od momentu wysłania informacji o przygotowaniu przesyłki do nadania nie ma możliwości dokonania żadnych zmian w jej zawartości lub wycofania z nadania w podanym w mail`u terminie.

Przesyłka może zostać nadana z użyciem specjalnej usługi "odbiór w punkcie" opisanej poniżej.

Koszt przesyłki jest stały niezależnie od ilości wysyłanych jednorazowo produktów.

 

DOŁĄCZENIE DO KOMPLETOWANEJ PRZESYŁKI

 

Opcja do stosowania przy posiadaniu opłaconej przynajmniej jednej możliwej do wykorzystania przesyłki KURIER 48 (POCZTA POLSKA). Koszt: 0 zł

 

ODBIÓR OSOBISTY W BIURZE FIRMY

Odbióry możliwe są w poniedziałki w godzinach 18:00 - 19:00 w biurze firmy (ul. Orląt 12, Poznań). Koszt: 0 zł

 

SPECJALNA USŁUGA "ODBIÓR W PUNKCIE"

 

W ramach przesyłki KURIER 48 (POCZTA POLSKA) możliwe jest skorzystanie z usługi specjalnej "odbiór w punkcie".

Dzięki tej usłudze będziesz mógl odebrać swoją przesyłkę w jednej z kilku tysięcy placówek pocztowych a także na stacjach paliw Orlen oraz w kioskach RUCH-u świadczących tą usługę.

Skorzystanie z usługi "odbiór w punkcie" nie ma wpływu na koszt dostawy w ramach przesyłki KURIER 48 (POCZTA POLSKA) .

UWAGA - nie nadajemy przesyłek do automatów pocztowych.

Wyszukiwarka placówek oferujących usługę "odbiór w punkcie" znajduje się NA TEJ STRONIE.

Jak skorzystać z opcji "odbiór w punkcie"?

Należy podczas składania zamówienia wpisać w polu uwag do zamówienia dwie informacje:

1) ODBIÓR W PUNKCIE

2) pełne dane wybranej placówki realizującej tą usługę w której bedziesz chciał dokonać odbioru (nazwa placówki, jej adres, kod i miejscowość zgodnie z danymi dostępnymi na zlinkowanej powyżej stronie).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 
Przesyłki nie są wysyłane w dni ustawowo wolne od pracy oraz podczas planowanych (np. urlop) lub wynikających ze zdarzeń losowych przerw w nadawaniu przesyłek.

Odbiory osobiste nie są możliwe w poniedziałki ustawowo wolne od pracy oraz podczas planowanych (np. urlop) lub wynikających ze zdarzeń losowych przerw w odbiorach osobistych.

Informacje o planowanych przerwach w odbiorach osobistych podawane są w sekcji AKTUALNOŚCI oraz stronie z koszykiem produktów.

 

Możliwe jest opłacenie dodatkowej przesyłki w celu szybszej częściowej realizacji zamówienia (wysłania w ramach jednej przesyłki produktów już skompletowanych, w drugiej pozostałych po skompletowaniu) lub zastosowanie innego rozwiązania umożliwiającego szybszą częściową realizację zamówienia.

 

W ramach usługi KURIER 48 Poczta Polska wprowadziła gwarantowany czas realizacji przesyłki. Usługa realizowana jest na terenie całego kraju w gwarantowanym terminie D+2 (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), gdzie D - oznacza dzień nadania przesyłki, a 2 - oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia/wydania lub do dnia wysłania pierwszego powiadomienia o możliwości odbioru przesyłki (w przypadku przesyłek z opcją "odbiór w punkcie").

 

W ramach usługi KURIER 48 nie ma możliwości ustalania terminu doręczenia (dnia, godziny). W przypadku nieudanej próby doręczenia przesyłka przekazywana jest do placówki oddawczej.

 

W ramach usługi KURIER 48 w przypadku nie zgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki oddawczej w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu.

 

Usługa Poczty Polskiej KURIER 48 nie jest doręczana na skrytki pocztowe oraz metodą "poste restante", zamiast tego dla usługi KURIER 48 można korzystać z dodatkowej usługi "ODBIÓR W PUNKCIE".

Nie wysyłamy przesyłek poza terytorium Polski.